............

....

خوشا دل وقت دل کندن ز یاران

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
 • ۰
 • ۰

8تیر

..........هیچ کجا خبری نمی یابم..............................

بجز در درون من...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • نویسنده
 • ۰
 • ۰

7 تیر

آرزوی بزرگ میتونه این باشه:
به عنوان یک زن ، گوهر زن بودن را دریابی.
حس میکنم دارم نسبت به این معنی کنجکاو و علاقه مند میشم.
علی رغم تمام صفحات مجازی که زن را آنچنان می نماید که جهان را بر هم ریخته است.. یعنی آن تصویری که عده ای مرد جاه طلب از زن ساخته اند.. و مقام زن را به پستی می کشاند تا به اهداف خویش رسد.. من گمان میکنم این گوهر وجود زن است که اگر به جای خود بنشیند و آرام و قرار یابد.. دنیای مردان را با تمام ضمختی اش به سطحی متعالی می رساند. 
گاهی وقت ها می فهمم آن خدای مقدسی که در من رخ می نماید.. به یک زن می ماند .. تا به یه یک مرد.
این معنی خیلی ارزشمند هست.. تک تک سخنان یک اندیشمند زمانی ارزش می یابد که ما فهم کنیم.. من این جملات را که می نویسم گویی برای من اوین بار هستکه بیان می شود.. چون با تمام وجود بیان میکنم. 
دیرگاهی بود که به دنبال قدوسی میگشتم.. یک موجود قوی که برجهانم گستره افکند..و مرا تحت امر میخواهد.. اما کم کم دریافته ام آن تصویر ضعیفی ست در مقابل آتشی کم سو که شعله هایش نهفته در قلبم است و آن چیزی ست که به ایمانم می آورد نه به اطاعتی قبل از ایمان می خواندم.
و مرا به زن بودنم.. زنی که دیگر نمی خواهد همچو مردی قدرتمند باشد ..می خواند. بلکه زنی که تمام تابش قدرت را در دل خویش یافته است.
و شاید در مرحله دوم... آن مردی ست که مرا به زن بودن خویشم می خواند..  مردی که به یافتن زن وجودم افتخار کند..خود را به واسطه ی آن بالا کشید و همچنان شعله آن عشق بر نامحرمانی فروپوشاند.

ای غایب از این محضر ..........برمات سلام الله...........

 • نویسنده
 • ۰
 • ۰

27 خرداد

یه جمله ای دارم... الان بنظر میاد خیلی به درد میخوره :
ببین..تو تمام تلاشت و بجا بیار.. با تمام ایمان و تمام وجودت کاری رو که میدونی مفیدهست و راهی که میدونی درسته را برو ... اگر جواب نداد.. پشیمون نیستی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فکر میکردم این جمله خیلی کاربرد زیاد نداره!!
ولی توی یک انتخاب جزئی روزانه هم کاربرد داره.. امروز دو تا انتخاب داشتم...
بقیه شو آخر وقت امشب می نویسم..
.................
....................................
.....................................
 • نویسنده
 • ۰
 • ۰

مطلب1

تا کی در بند تنی

 • ۰
 • ۰

مطلب2

این صبح ..امید دیگری است..